Dinsdag 23 november 2010 13.45 uur (na afloop stemmingen), commissie Economische Zaken (EZ)procedure

inbreng voor een brief aan de regering

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

inbreng voor een brief aan de regering

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

procedure

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

procedure

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

bespreking

van het kennismakingsgesprek met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie dat plaats vindt op 14 december 2010

vaststelling

datum voor een gezamenlijk overleg met de commissie voor Financiën met de heer Wellenstein, permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de OESO, en de heer De Geus, plaatsvervangend secretaris-generaal bij de OESO

bespreking

overzicht Europese voorstellen


Vergaderstukken