Dinsdag 10 mei 2011 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie BDO, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)mondelinge terugkoppeling

van het werkbezoek van de Kamervoorzitter aan Kroatië, van 27-29 april 2011 (zie ook dossier E100067 over de Uitbreidingsstrategie 2010-2011)

mondelinge terugkoppeling

tweede plenaire zitting Parlementaire Assemblee Raad van Europa (PACE) 11-15 april 2011

bespreking

brief (32500 V, S) van de minister van Buitenlandse Zaken van 12 april 2011 over de afdoening van toezeggingen T00875, T01187, T01188, T01190, T01191, T01194 en T01196

bespreking

brief van de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 3 mei 2011 inzake de actualisering van de Staat van de Europese Unie 2011 (zie kamerstukken in de serie 32502)


Vergaderstukken