Dinsdag 11 maart 2014 14.15 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)voorbereidend onderzoek

bespreking

verslag van het schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (V&J) van 5 maart 2014 (EK 33.828, A) over de

bespreking

brief van de minister van SZW van 5 maart 2014 (EK 33.538, I) over de brede verkenning ouderparticipatiecr√®ches (naar aanleiding van toezegging T01876)

Zie dossier:

bespreking

brief van de staatssecretaris van SZW van 10 maart 2014 (EK 33.161, B met bijlage) over een technische briefing over het voorstel Invoeringswet Participatiewet en over een overzicht met de belangrijkste wijzigingen van het gewijzigd voorstel van wet ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel

Zie dossier:


Vergaderstukken