Dinsdag 22 september 2015, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.33994

Herziening strafbaarstelling faillissementsfraude

Voorbereidend onderzoek

5.34011

Wet civielrechtelijk bestuursverbod

Voorbereidend onderzoek

7.34016 (R2036)

Verruiming mogelijkheden ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven

Nadere procedure

10.Rondvraag


Korte aantekeningen