34.016 (R2036)

Verruiming mogelijkheden ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijvenDit voorstel van rijkswet breidt in de Rijkswet op het Nederlanderschap de mogelijkheid uit tot ontneming van het Nederlanderschap bij het plegen van terroristische activiteiten of bij de voorbereiding van dergelijke activiteiten.

Met dit voorstel kan (na veroordeling) intrekking van het Nederlanderschap plaatsvinden wanneer een persoon handelingen verricht die de essentiële belangen (van de landen) van het Koninkrijk ernstig schaden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.016 (R2036), A) is op 10 maart 2015 na hoofdelijke stemming met 122 stemmen voor en 23 stemmen tegen aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 16 februari 2016. Het voorstel op 1 maart 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SP, GroenLinks en PvdD stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

4 september 2014

titel

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten