33.488

Wet tegengaan huwelijksdwangDit wetsvoorstel bemoeilijkt door een wijziging van Boek 1 en Boek 10 Burgerlijk Wetboek het sluiten van gedwongen huwelijken. Hiermee geeft het kabinet onder ander uitvoering aan het in het regeerakkoord (TK 33.410 nr. 15) genoemde voornemen om neef/nichthuwelijken te bemoeilijken.

Met dit voorstel is het niet meer mogelijk om te trouwen als je jonger bent dan 18 jaar. Een huwelijk tussen bloedverwanten in derde of vierde graad, de zogenaamde neef/nichthuwelijken, wordt moeilijker. Bij huwelijksdwang krijgt het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om het voorgenomen huwelijk niet door te laten gaan. Ook komen er meer mogelijkheden om een onder dwang gesloten huwelijk nietig te verklaren. De erkenning van in het buitenland gesloten polygame huwelijken wordt beperkt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.488, A) is op 25 maart 2014 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 oktober 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 november 2012

titel

Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

33