Dinsdag 11 juli 2017, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.T02394

Toezegging Toezending brief over stabilisatie zorgpremies en het benutten van de reserves van zorgverzekeraars daarbij (34.550)

Bespreking van een verslag schriftelijk overleg

5.T02288

Toezegging proportionaliteit implementatie Moeder-dochterrichtlijn en onoplosbare gevallen bij de Belastingdienst Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015

Inbreng

7.Terugkoppeling werkgroep uitvoeringstoets

Bespreking

9.Rondvraag


Korte aantekeningen