Dinsdag 9 juli 2019, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 18:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
35137

Aanpassing referentielanden voor vaststelling geneesmiddelenprijzen

Procedure

11.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen