Dinsdag 10 september 2019, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.
Vaststellen agenda

Vergadering start aansluitend aan de combi-vergadering EZK/LNV - IWO

7.
Toezegging T02446 - Terugkerende evaluatie van onafhankelijke toetsing en over twee jaar een evaluatie van de effecten daarvan

Brief - met bijlage - van de minister van I&W van 29 mei 2019 (verslag schriftelijk overleg (34287 / 29383, J))

Inbreng verslag nader schriftelijk overleg

8.
Mededelingen en informatie

Overzicht van nieuw gepubliceerde Europese voorstellen - PDF wordt op een later moment toegevoegd

Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving - PDF wordt op een later moment toegevoegd

9.
Rondvraag