Dinsdag 15 oktober 2019, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 15:35 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

NB: Dit is een aansluitende vergadering die mogelijk eerder kan beginnen

6.
Datum kennismakingsgesprek met de voorzitter van het College van procureurs-generaal

Bespreking

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen