Dinsdag 12 november 2019, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Tijdpad behandeling stelselherziening en toetsingsopties Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV)

Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 8 november 2019 in reactie op de brief van 1 november 2019 (verslag schriftelijk overleg (34986, N)

Bespreking verslag schriftelijk overleg

4.
Uitnodiging Ambassadeursconferentie

Bespreking

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen