Dinsdag 3 maart 2020, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

6.
Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen natuur

Brief minister LNV van 19 februari 2020 (35334, M)

Bespreking

10.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen