Dinsdag 3 maart 2020, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 15:25 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

NB: Dit is een aansluitende vergadering die mogelijk eerder kan beginnen

3.
35 174

Opheffen van discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte

Nadere procedure

4.
35213

Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

Nadere procedure

5.
34325

Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

Bespreking brief van de initiatiefneemster van 28 februari 2020 in reactie op de commissiebrief van 21 januari 2020

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen