Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 14 april 2020, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 10:45 uur

Agenda

1.
GEEN VERGADERING - LEVEREN INBRENG LOUTER VIA MAIL (ÉÉN MAIL PER FRACTIE IN ANTWOORD OP VRIJDAGMAIL COMMISSIEGRIFFIER MET PDF-CONVOCAAT)

3.
34972

Wet digitale overheid

Besluitvorming over mogelijkheden voor verdere behandeling

5.
29362, F

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over het interbestuurlijk programma (IBP); Modernisering van de overheid

Inbreng voor nader schriftelijk overleg

7.
Toezegging T01895

Toezegging Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer (33.797)

Besluitvorming over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 april 2020 inzake afschrift Eerste Kamer inzake besluit verlengingsaanvraag gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Vlaardingen


Korte aantekeningen