Dinsdag 30 juni 2020, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

NB Flexibel aanvangstijdstip commissievergadering: start bij aanvang pauze na eerste termijn Kamer (circa 16:00 uur)

7.
Steun individuele bedrijven

Brief van de ministers van EZK en Financiën van 17 juni 2020 (35420, I)

Inbreng voor schriftelijk overleg

8.
Toezegging T02825 - Informeren over aanmeldingen voor warme sanering varkenshouderij

Brief van de minister van LNV van 18 juni 2020 (35347, O)

Inbreng voor schriftelijk overleg

11.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen