Dinsdag 6 juli 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 18:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

4.34453, T

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Bespreking verslag van een nader schriftelijk overleg over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

5.34453, U

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een afschrift van haar reactie op de brief van de G4 over verantwoorde invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb); Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Bespreking van de brief van 25 juni 2021 van de minister van Binnenlandse Zaken inzake afschrift brief over verantwoorde invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

7.33797, Z

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een afschrift van het besluit op de verlengingsaanvraag van de gemeente Tilburg voor een gebiedsaanwijzing; Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Bespreking

9.35570 VII, J

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Notitie Aanbevelingen verbeteringen in bestuur en financiën medeoverheden; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

Bespreking

11.Rondvraag


Korte aantekeningen