Dinsdag 26 oktober 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
35670

Definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

Procedure

5.
Mededelingen en informatie

Overzicht van nieuw gepubliceerde Europese voorstellen - PDF wordt op een later moment toegevoegd

Overzicht van aanhangige gedelegeerde regelgeving - PDF wordt op een later moment toegevoegd

6.
Rondvraag