Dinsdag 23 november 2021, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Voortgang stikstofproblematiek

Brief van de minister van LNV van 12 november 2021 (35334, AK)

Bespreking

6.
Aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal

Brief van de ministers van EZK en van Financiën en de staatssecretaris van SZW over aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal; Noodpakket banen en economie

Bespreking

11.
Rondvraag


Korte aantekeningen