Dinsdag 7 december 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

2.35513

Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Nadere procedure

6.28750, I

Brief van de minister van BZK over de rol van provincies in processen van gemeentelijke herindeling en over andere aspecten van gemeentelijke herindelingen; Gemeentelijke herindeling

Bespreking

8.Interbestuurlijk programma (IBP)

Bespreking

11.Rondvraag


Korte aantekeningen