Dinsdag 21 december 2021, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.33118, CS

Brief van de staatssecretaris van I&W over versterking van het VTH-stelsel; Omgevingsrecht

Bespreking

6.Beschikbaarheid van biogrondstoffen voor de productie van duurzame brandstoffen in de luchtvaartsector

Brief regering; Reactie op verzoek commissie over duurzame biobrandstoffen voor de luchtvaart; Luchtvaartbeleid

Inbreng voor schriftelijk overleg

8.Rondvraag


Korte aantekeningen