Dinsdag 21 december 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 18:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

Agenda is HERZIEN vanwege toevoeging agendapunt 4

2.35971, 35972, 35973 en 35979 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, OCW en SZW)

Wetsvoorstellen ten behoeve van verbrede inzet coronatoegangsbewijzen en wetsvoorstel Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Bespreking stand van zaken5.25295 / 35526, X (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 10 december 2021 over de voortzetting financiële COVID-maatregelen zorg 2022 inclusief voorhang verlengen meerkostenprestatie

Inbreng schriftelijk overleg

12.Rondvraag


Korte aantekeningen