Dinsdag 21 december 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.35213, W

Brief van de staatssecretaris van SZW over de Wet vereenvoudiging Wajong en de implementatie hiervan; Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

Vaststelling conceptbrief in reactie op de brief van de staatssecretaris

4.35420, BL

Brief van de minister van EZK, de minister van Financiën, de staatssecretaris van SZW en de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over steunpakket in het eerste kwartaal van 2022; Noodpakket banen en economie

Bespreking brief over het steunpakket in het eerste kwartaal 2022

5.35010, P

Brief van de staatssecretaris van SZW en de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane over de afronding van de hersteloperatie kindgebonden budget; Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

Bespreking brief over de afronding van de hersteloperatie kindgebonden budget

8.Rondvraag


Korte aantekeningen