Dinsdag 18 januari 2022, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 18:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
Generieke functies voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Brief van de minister van VWS van 22 december 2021 (27529, P)

Bespreking

6.
Kennismakingsgesprek(ken) nieuwe bewindspersonen

Bespreking

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen