Dinsdag 12 april 2022, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

11.33797, AE

Brief van de minister voor VRO met een afschrift van het besluit op de verlengingsaanvraag van de gemeente Zaanstad voor gebiedsaanwijzingen; Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Inbreng voor schriftelijk overleg

13.Voorstel voor een verordening inzake Europese digitale identiteit

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over het voorstel voor een verordening inzake Europese digitale identiteit; EU-voorstel voor een verordening inzake de Europese digitale identiteit

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg

15.Rondvraag


Korte aantekeningen