Deze brief van de Huishoudelijke Commissie bevat de raming (EK, A) van de benodigde uitgaven en de aanwijzing en raming van de ontvangsten van de Eerste Kamer voor het jaar 2023. Na voorbereiding en plenaire vaststelling van de raming door de Eerste Kamer wordt deze aan de regering gezonden ten behoeve van opneming in de Rijksbegroting 2023.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft de Raming 2022 op 24 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

5 april 2022

titel

Raming der voor de Eerste Kamer in 2023 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door


Documenten