Dinsdag 28 juni 2022, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.E220016

EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

Procedure
7.Inventarisatie mogelijk plenaire behandeling wetsvoorstel(len) gewijzigde begrotingsstaten op 12 juli 2022

9.Rondvraag


Korte aantekeningen