Dinsdag 29 november 2022, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Onderzoek en beleidsreactie feministisch buitenlandbeleid

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over de uitwerking van het feministisch buitenlandbeleid; Brief van de ministers van BuZa en voor BHenO over inzet van het kabinet op een feministisch buitenlandbeleid; EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III

Bespreking verslag schriftelijk overleg (35697, G) en brief (35697, H)

5.36200 XVII, A

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023

Bespreking verslag schriftelijk overleg

6.Terugkoppeling werkbezoek aan operation Interflex

7.Terugkoppeling IPU Assemblee te Kigali, Rwanda

8.Terugkoppeling verkiezingswaarnemingsmissies VS en Kazachstan

9.NAVO Parlementaire Assemblee jaarlijkse sessie

11.Rondvraag


Korte aantekeningen