Dinsdag 17 januari 2023, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Agenda

1.Vaststellen agenda

7.36200 XV, F en C

Brief van de minister voor APP ter aanbieding van het implementatieplan van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden 2022-2025; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor APP over de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

Inbreng voor nader schriftelijk overleg9.T02795

Toezegging Informeren over plannen rondom vereenvoudiging banenafspraak (34.956)

Bespreking brief voortgangsrapportages Banenafspraak publieke sectoren 2021

14.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen