Dinsdag 28 november 2023, commissie Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Pakket Belastingplan 2024

Toelichting stand van zaken behandeling Pakket Belastingplan 2024

3.Beschikbaarheid bewindspersonen plenaire behandeling Pakket Belastingplan 2024

Bespreking

22.32545, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over het verzoek om meer concrete analyse en conclusies in het verslag van het Financieel Stabiliteitscomité; Wet- en regelgeving financiële markten

Bespreking verslag schriftelijk overleg

23.31865, F

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over opvolging conclusies peer review Algemene Rekenkamer; Verbetering verantwoording en begroting

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg24.36108 / 29232, O en Q

Brief van de minister van Financiën over conclusies juridische analyse en mogelijke vervolgstappen tegen KLM; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de vijfde periodieke rapportage van de Staatsagent bij KLM; Air France – KLM

Bespreking brief en verslag schriftelijk overleg en nabespreking gesprek met voormalig Staatsagent bij KLM

25.T03689 & 33670, A

Brief van de minister van Financiën over rapport evaluatie van de Comptabiliteitswet 2016 en aankondiging hoofdlijnenbrief; Modernisering van de Comptabiliteitswet; Toezegging Uitkomsten debat meenemen bij evaluatie Comptabiliteitswet 2016 (31.865)

Bespreking brief en bepaling status toezegging


26.Interparlementaire bijeenkomst SECG

Terugkoppeling door het lid Van Ballekom

27.Uitnodiging en inventarisatie gespreksthema's Ambassadeursconferentie 1 februari 2024

Bespreking

29.Rondvraag

30.Ter herinnering: openstaande correspondentie


Korte aantekeningen