Dinsdag 13 februari 2024, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.E230014 - Voorstel voor een verordening over nieuwe genomische technieken (COM(2023)411)

Verslag schriftelijk overleg (27428, D)

Inbreng nader schriftelijk overleg

5.Voortgang aanpak piekbelasting

Brief van de minister voor N&S van 23 januari 2024 (30252, J)

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen