Dinsdag 10 juli 2018, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
34888

Incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 inzake beleidsintensiveringen regeerakkoord

Procedure

9.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen