Dinsdag 30 november 2021, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 16:10 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35865

Implementatie Telecomcode

Voorbereidend onderzoek

3.
Zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

Brief van de minister van LNV van 26 november 2021 (33037, AA)

Bespreking


12.
Rondvraag


Korte aantekeningen