Dinsdag 11 juli 2023, commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering EZK-FIN

12.Kennismakingsgesprek met de bewindslieden EZK

14.Rondvraag


Korte aantekeningen