Sprekerslijst bij plenaire vergadering antwoord initiatiefnemers + regering
Leden
naamduur (min)ook namensopmerking
1. Flierman (CDA)15
2. Lintmeijer (GroenLinks)8
3. Sietsma (ChristenUnie)10maidenspeech
4. Engels (D66)15
5. Barth (PvdA)20
6. Huijbregts-Schiedon (VVD)20
7. Van Weerdenburg (PVV)5
8. Köhler (SP)8
9. Schalk (SGP)7
totaal: 108 minuten

Initiatiefnemers en bewindspersonen
naamduur (min)opmerking
Van Weyenberg
Keijzer
Plasterk (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)