Wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2022 c.a.Het pakket Belastingplan 2022 bevatte oorspronkelijk de volgende zes wetsvoorstellen:

De Tweede Kamer heeft twee andere wetsvoorstellen betrokken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2022:

De Tweede Kamer had op 10 november 2021 besloten nog niet te stemmen over de wetsvoorstellen:

De overige zes wetsvoorstellen zijn door de Tweede Kamer op 11 november 2021 aangenomen.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 9 november 2021 eveneens besloten de wetsvoorstellen:

na aanvaarding door de Tweede Kamer eveneens te betrekken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2022.

De plenaire behandeling van de zes wetsvoorstellen door de Eerste Kamer vond plaats op 13 en 14 december 2021. Tijdens deze debatten werden zeven moties ingediend waarvan er 1 op 14 december 2021 en 1 op 21 december 2021 werd aangehouden.

De stemmingen over de wetsvoorstellen en de moties vonden plaats op 21 december 2021.