Motie-Backer (D66) c.s. over een visie op de toekomst van de rechtelijke macht (EK 34.775 VI, AN)In deze motie wordt de regering verzocht een visie op de toekomst van de rechtelijke macht als onderdeel van de trias te ontwikkelen en op korte termijn daarmee consistente beleidsmaatregelen voor te bereiden.ingediend

19 februari 2019

resultaat

Op 5 maart 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door