Motie-Bruijn (VVD) c.s. over een handreiking van PO-Raad en de VO-Raad die betrokkenen bij de vorming van een samenwerkingsschool kunnen gebruiken (EK 34.512, L)In deze motie wordt de regering verzocht om te bevorderen dat door de PO-Raad en de VO-raad gezamenlijk een handreiking wordt opgesteld die betrokkenen bij de vorming van de samenwerkingsschool kunnen gebruiken om op een zorgvuldige manier de vraagstukken met betrekking tot het bijzondere en openbare domein van de samenwerkingsschool statutair vast te leggen.ingediend

11 juli 2017

resultaat

Op 11 juli 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, 50PLUS, OSF, SP, D66 en PVV stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door