Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over de impact van maatregelen om de kinderrechten te verbeteren (EK 34.300 IV / CXIX, V)In deze motie wordt de regering verzocht om de impact van maatregelen om de kinderrechten te verbeteren te monitoren op de naleving van de kinderrechten, de Kamer daarover te rapporteren en op basis van de bereikte resultaten aan te geven of een aangescherpt actieprogramma geboden is ter verbetering van de kinderrechten.ingediend

21 juni 2016

resultaat

Op 28 juni 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De commissie heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij brief van 30 juni 2016 gevraagd naar de uitvoering van de aanvaarde moties.