Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over het vaststellen van een sociaal minimum voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (EK 34.300 IV / CXIX, R)In deze motie wordt de regering verzocht (ook) voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba een sociaal minimum vast te stellen op basis van ijkbedragen voor het noodzakelijke levensonderhoud. ingediend

21 juni 2016

resultaat

Op 28 juni 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De commissie heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij brief van 30 juni 2016 gevraagd naar de uitvoering van de aanvaarde moties.