Motie-Köhler (SP) c.s. inzake het toepassen van de huursombenadering voor woningen van particuliere en commerciële verhuurders met een gereguleerde huurprijs (EK 34.373, K)In deze motie wordt de regering verzocht met voorstellen te komen om de huursombenadering met de bijbehorende maximale huursomstijging ook toe te passen voor woningen van particuliere en commerciële verhuurders met een gereguleerde huurprijs, dan wel om de jaarlijkse huurverhoging van deze woningen te maximeren op inflatie plus 1 procent.ingediend

12 april 2016

resultaat

Op 19 april 2016 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SP, ChristenUnie, GroenLinks en PvdD stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door