Motie-Nagel (50PLUS) c.s. over gelijkmatige en fiscaal rechtvaardige structurele belastingverlaging voor gepensioneerden (EK 34.300, K)In deze motie wordt de regering verzocht gepensioneerden in gelijke mate én fiscaal rechtvaardig te laten delen in een structurele belastingverlaging.ingediend

13 oktober 2015

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan op 13 oktober 2015 aangenomen. VVD, PvdA, GroenLinks en D66 stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door