Motie-Postema (PvdA) c.s. over de doelmatigheidskorting voor het onderwijs (EK 34.775, L)In deze motie wordt de regering opgeroepen om te bezien of de doelmatigheidskorting voor het onderwijs kan worden verzacht en bij voorkeur ongedaan gemaakt. De regering wordt verzocht de Kamer uiterlijk bij Voorjaarsnota 2018 over de resultaten hiervan te informeren.ingediend

12 december 2017

resultaat

Op 19 december 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door