Motie-Postema (PvdA) c.s. over de doelmatigheidskorting voor het onderwijs (EK 34.775, L)In deze motie wordt de regering opgeroepen om te bezien of de doelmatigheidskorting voor het onderwijs kan worden verzacht en bij voorkeur ongedaan gemaakt. De regering wordt verzocht de Kamer uiterlijk bij Voorjaarsnota 2018 over de resultaten hiervan te informeren.ingediend

12 december 2017

resultaat

Op 19 december 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De Eerste Kamercommissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en voor Financiën (FIN) hebben bij brief van 1 maart 2018 gereageerd op de brief van de minister van Financiën van 24 januari 2018 (EK 34.775 / 34.775 VIII, S) in reactie op deze motie.