Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het terugdringen van de armoede onder kinderen in Nederland (EK 34.300, P)In deze motie wordt de regering verzocht snel te onderzoeken hoe een samenhangend beleid te voeren is en concrete maatregelen te nemen zijn ten einde de armoede onder kinderen in Nederland verregaand terug te dringen.ingediend

17 november 2015

resultaat

Op 22 maart 2016 gewijzigd in EK 34.300, AB

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft ter voorbereiding van een mondeling overleg met de staatssecretaris van SZW dat op 22 december 2015 over de aangehouden motie werd gehouden, schriftelijk overleg met de staatssecretaris gevoerd. Van dat schriftelijk overleg heeft de commissie op 14 december 2015 een verslag (EK 34.300, V) uitgebracht. Van het mondeling overleg zelf heeft de commissie op 22 januari 2016 een verslag (EK 34.300, Y) uitgebracht.

Op 22 maart 2016 vindt een korte heropening van de Algemene financiële beschouwingen van 17 november 2015 plaats om het lid Van Apeldoorn in de gelegenheid te stellen een gewijzigde motie in te dienen en er dan ook over te stemmen.