Motie-Van Bijsterveld (CDA) c.s. over het ambt van Rijksvertegenwoordiger (EK 34.300 IV / CXIX, Q)In deze motie wordt de regering verzocht bij de eerstvolgende wijziging van de WolBES voor te stellen daarin de naamgeving van het ambt van de Rijksvertegenwoordiger te vervangen door Commissaris Caraibisch Nederland, de taakomschrijving van het ambt in de WolBES zodanig te verhelderen dat de tweezijdigheid van de functie daaruit ook expliciet blijkt en te voorzien in een adequate toerusting van dit ambt. ingediend

21 juni 2016

resultaat

Op 28 juni 2016 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De commissie heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij brief van 30 juni 2016 gevraagd naar de uitvoering van de aanvaarde moties.