Motie-Van Dijk (SGP) c.s. over het aanmerken van de bescherming van de rechten van mensen met een beperking als één van de prioriteiten van het Nederlandse mensenrechtenbeleid (EK 33.992 (R2034) / 33.990, D)In deze motie wordt de regering verzocht om de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ook aan te grijpen om de bescherming van de rechten van mensen met een beperking aan te merken als één van de prioriteiten van het Nederlandse mensenrechtenbeleid en de Kamer daarover nader te informeren.ingediend

12 april 2016

resultaat

Aangehouden op 19 april 2016

bij

indiener

mede ondertekend door