32.401 / 32.504 / 32.505, I

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. inzake de kredietcrisis die om een gecoördineerd optreden in samenhang met andere crises vraagtIn deze motie wordt de regering verzocht de duurzaamheidseffecten van elke fiscale maatregel met nadruk mee te wegen en te rapporteren aan de Kamer.Kerngegevens

nummer 32.401 / 32.504 / 32.505, I
ingediend 21 december 2010
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 21 december 2010 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. CDA en VVD stemden tegen
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door R. de Boer
B. Böhler
J.W.M. Engels (D66)
H. ten Hoeve
G.A.T.M. Reuten (SP)
D. Yildirim
dossier(s) Overige fiscale maatregelen 2011 (32.505)
Belastingplan 2011 (32.504)
Fiscale verzamelwet 2010 (32.401)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)