33.161 / 33.801, H

Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over een jaarlijkse stand van zaken met betrekking tot de bestaande Wsw-voorzieningenIn deze motie wordt de regering verzocht jaarlijks de stand van zaken met betrekking tot de bestaande Wsw-voorzieningen op te maken en de Kamer hierover te informeren.Kerngegevens

nummer 33.161 / 33.801, H
ingediend 24 juni 2014
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 1 juli 2014 verworpen. 50PLUS, PvdD, D66, SP, GroenLinks, SGP, ChristenUnie en PVV stemden voor.
indiener(s) P. Ester (ChristenUnie)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
A. Elzinga (SP)
R. Kuiper (ChristenUnie)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (33.801)
Invoeringswet Participatiewet (33.161)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)