33.348, P

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over een novelle waarin de jacht op dieren zoals genoemd in de jachtlijst af te zonderen van de Wet natuurbeschermingIn deze motie wordt de regering verzocht met een novelle te komen waarin de jacht op de vijf soorten zoals genoemd in de jachtlijst af te zonderen van de Wet natuurbescherming en separaat aan de Kamer voor te leggen.Kerngegevens

nummer 33.348, P
ingediend 8 december 2015
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 15 december 2015 na hoofdelijke stemming met 28 stemmen voor en 46 stemmen tegen verworpen.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door R.G.J. Dercksen (PVV)
H. ten Hoeve (OSF)
F. Köhler (SP)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
M.P. Meijer (SP)
C. Teunissen (PvdD)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Wet natuurbescherming (33.348)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)