33.709, AG

Motie-Wezel (SP) c.s. over de gevolgen van deelname aan het Europees openbaar ministerie voor de nationale Fiod/opsporings-, vervolgings- en berechtingscapaciteitIn deze motie wordt de regering verzocht ervoor zorg te dragen dat deelname van Nederland aan het Europees openbaar ministerie niet ten koste gaat van de nationale Fiod/opsporings-, vervolgings- en berechtingscapaciteit.Kerngegevens

nummer 33.709, AG
ingediend 3 april 2018
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 17 april 2018 na stemming bij zitten een opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.
indiener(s) A.M.T. Wezel (SP)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
D.J.H. van Dijk (SGP)
H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
F. Köhler (SP)
A. Postema (PvdA)
R.F. Ruers (SP)
dossier(s) EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534 (33.709)
Edossier(s) E130041 - Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)