33.709, X

Motie-Schrijver (PvdA) c.s. over het zich tijdens de aanstaande JBZ-Raden positief uitspreken over het voorliggende voorstel van het Slowaakse EU-voorzitterschap inzake het EOMIn deze motie wordt de regering verzocht om zich in de aanstaande JBZ-Raden in beginsel in positieve zin uit te spreken over het voorliggende voorstel van het Slowaakse EU-voorzitterschap over de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (EOM).Kerngegevens


Bijzonderheden

De motie werd op 6 december 2016 door de indiener aangehouden. Vervolgens werd de motie op 3 april 2018 tijdens een debat over de voorgenomen deelname van Nederland aan het Europees Openbaar Ministerie (EOM) ingetrokken.